Four Year Strong publicaran un disc de títol homònim el dia 2 de juny i avui n’han avançat un nou tema, I’m A Big, Bright, Shining Star.