Hem parlat amb en Carles Carolina, sobre el seu disc Èxode Ultralocal. Recupera l’entrevista a continuació.