En Marc Ruíz de Cisket Creus ha passat pels estudis de Matadepera Ràdio i ens ha parlat del seu nou disc “Ara és el temps”.